Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Turkije

Wilt u in Turkije officiële documenten opvragen en laten legaliseren? Bekijk dan voor welke documenten legalisatie is vereist en wat de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken daarbij kan zijn.

Het is altijd mogelijk dat een gemeente of de IND de inhoud of echtheid van uw document wil onderzoeken.

1. Legalisatie

Geen legalisatie vereist

Sommige documenten uit Turkije kunt u in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) gebruiken zonder dat er een legalisatie nodig is. Dit geldt voor de volgende documenten:

  • Alle documenten van de burgerlijke stand (meertalige uittreksels alleen geldig voor Europees Nederland).
  • Alle akten en documenten betreffende de burgerlijke stand, de handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status van natuurlijke personen, hun nationaliteit, hun woon- of verblijfplaats, ongeacht voor welk gebruik zij zijn bestemd ( alleen Europees Nederland en Aruba).
  • Documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.
  • Verklaringen van huwelijksbevoegdheid.

Hoewel de vrijstelling ook voor eentalige, in het Turks opgestelde uittreksels geldt, is het voor gebruik in Europees Nederland aan te bevelen om de Turkse autoriteiten te vragen een meertalig uittreksel af te geven.
De Turkse consulaten-generaal in Rotterdam en Deventer hebben toegang tot het familieregister en zijn bevoegd om aan Turkse onderdanen uittreksels van aktes af te geven. Deze uittreksels zijn zonder verdere legalisatie geschikt voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Apostille vereist

Overige documenten moeten eerst een apostille krijgen. (Engelstalige) informatie waar de apostille wordt afgegeven vindt u op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

2. Bemiddeling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten in Turkije.

3. Documenten

Geboorte

Een uittreksel van uw geboorteakte kunt u aanvragen bij de ‘Nüfus Müdürü’ (beheerder) van het ‘Nüfus Idaresi’ (familieregister).
  Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn kunt u aanvragen bij de ‘Nüfus Müdürü’ (beheerder) van het ‘Nüfus Idaresi’ (familieregister).

Huwelijk

Een uittreksel van uw huwelijksakte kunt u aanvragen bij de ‘Nüfus Müdürü’ (beheerder) van het ‘Nüfus Idaresi’ (familieregister).
  Echtscheiding

Informeer bij de Turkse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Overlijden

Een uittreksel van een overlijdensakte kunt u aanvragen bij de ‘Nüfus Müdürü’ (beheerder) van het ‘Nüfus Idaresi’ (familieregister).
 ZIE OOK:

Rijksoverheid.nl – Legalisatie van documenten