Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Marokko

1. Legalisatie

Marokko is bij geen enkel legalisatieverdrag aangesloten. Als u in het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) een of meerdere documenten uit Marokko wilt gebruiken moeten deze eerst worden gelegaliseerd door het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (of één van de kantoren van dit ministerie). Vervolgens moeten zij nog door de Nederlandse ambassade in Rabat worden gelegaliseerd. Indien u woonachtig bent in Grand Casablanca, Chaouia-Ourdigha, Doukhala-Abda, Tadla-Azilal, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Sous-Massa-Draa of Guelmim-Es Smara kunt u voor het legaliseren van documenten terecht bij het Nederlandse consulaat-generaal te Casablanca. Daarna zijn deze documenten klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten afgegeven door de burgerlijke stand moeten eerst door de rechtbank worden gelegaliseerd, voordat ze door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Marokko kunnen worden gelegaliseerd.

Het te legaliseren originele Arabische document moet vergezeld gaan van een vertaling in het Nederlands, Frans of Engels. Indien het document is vertaald door een in Nederland beëdigde vertaler is legalisatie van de vertaling niet nodig. Als het document is vertaald door een in Marokko beëdigde vertaler moet de vertaling wel worden gelegaliseerd. Het legaliseren van uitsluitend de vertaling is niet mogelijk zonder het gelegaliseerde originele document.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

2. Bemiddeling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Marokko.

U dient persoonlijk de volgende documenten/akten op te vragen:

·         verklaring van ongehuwd zijn;

·         echtscheidingsakte;

·         bewijs van in leven zijn;

·         volmacht.

U kunt iemand machtigen om voor u alle overige akten aan te vragen.

3. Documenten

3.1. Geboorteakte

Een ‘Fiche individuelle de l’état civil’, afgegeven door de Marokkaanse vertegenwoordiging in Nederland of door de gemeente waar u woonachtig bent/was (maar niet geboren), wordt door de Nederlandse autoriteiten niet geaccepteerd als geboorteakte. Nederlandse instanties accepteren alleen geboorteaktes die zijn afgegeven door het Bureau d’Etat Civil in uw geboorteplaats.

Personen met de Marokkaanse nationaliteit die in Algerije zijn geboren, kunnen hun gegevens van de burgerlijke stand over laten schrijven naar de hoofdgemeente Tour Hassane in Rabat. Deze gemeente is bevoegd om voor deze personen geboorteaktes af te geven. Op de akte staat dan vermeld: ‘Municipalité de Rabat Hassane’. Deze akten worden geaccepteerd door Nederlandse instanties.

3.2. Huwelijksakte

Indien een huwelijk is gesloten op een Marokkaans consulaat in Nederland, dient de Arabische akte (met daaraan vastgehecht een Nederlandse vertaling opgemaakt door een beëdigde vertaler) te worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Is de handtekening van de consulaire ambtenaar op de Arabische akte niet meer bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, dan dient men bij het Marokkaanse consulaat waar het huwelijk is gesloten een uittreksel (‘attestation de marriage’) van de akte aan te vragen. Deze attestation kan dan wel door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gelegaliseerd worden.