Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Basisexamen inburgering in het buitenland

Ten behoeve van een MVV aanvraag (visum voor meer dan 90 dagen)

Het onderwerp Inburgering valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie is opdrachtgever van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die de uitvoering van de Wet Inburgering als taak heeft.
Meer informatie over het examen inburgering in het buitenland vindt u op www.naarnederland.nl.