Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 41

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Geen paspoortaanvragen en consulaire verklaringen meer in Antwerpen

Bij het Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen kunnen geen afspraken meer worden gemaakt voor het indienen van aanvragen voor reisdocumenten en consulaire verklaringen. Tot aan de sluiting van de consulaire publieksbalie per 1 november 2015 is het afsprakensysteem voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire verklaringen volgeboekt.

3 Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015)

Op 16 en 17 april 2015 is Nederland gastheer van de Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015). De GCCS2015 gaat over de uitdagingen en kansen die verdergaande digitalisering nu en in de toekomst biedt. De conferentie is in Den Haag.

4 Wijziging prijzen Nederlandse reisdocumenten per 1 januari 2015

Vanaf 9 maart 2014 zijn de nieuwe Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) 10 jaren geldig. Dit geldt echter alleen voor reisdocumenten voor personen die 18 jaar of ouder zijn. De nieuwe reisdocumenten voor personen jonger dan 18 jaar zullen 5 jaren geldig zijn.

5 Nationale Herdenking MH17

In Amsterdam vindt op maandag 10 november de nationale herdenkingsbijeenkomst van de ramp met vlucht MH17 plaats. De herdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. Dit zijn nabestaanden van slachtoffers en betrokkenen bij de vliegramp.

6 Curriculum vitae Bert Koenders

7 Minister-president ontvangt beoogd minister van Buitenlandse Zaken

Minister-president Rutte zal op vrijdag 17 oktober a.s. een gesprek voeren met beoogd minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Het betreft het gebruikelijke gesprek met een kandidaat-bewindspersoon.

8 Prinsjesdag

Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) overhandigt de minister van Financien de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer.

9 Nieuw fonds slachtoffers oorlogsgeweld en natuurrampen

Het kabinet heeft besloten een nieuw noodhulpfonds in te stellen voor de periode 2014-2017. In totaal wordt 570 miljoen euro extra vrijgemaakt om te voorzien in de eerste levensbehoeften van slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen. Dit bedrag komt bovenop het bestaande humanitaire budget van ruim 210 miljoen euro per jaar.

10 Minister Timmermans kandidaat voor hoge EU-functie

EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte op woensdagmiddag bekend wie hij in zijn team wil hebben. Minister Frans Timmermans is daarin zijn eerste vicevoorzitter en rechterhand. Als het Europees Parlement met zijn benoeming akkoord gaat, dan krijgt de minister de portefeuille betere regelgeving, relaties met EU-instellingen, rechtsstatelijkheid en mensenrechten. Minister-president Rutte: ‘Ik ben erg blij met deze belangrijke positie voor Frans Timmermans in de Europese Commissie.’