Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 14

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Geen paspoortaanvragen en consulaire verklaringen meer in Antwerpen

Bij het Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen kunnen geen afspraken meer worden gemaakt voor het indienen van aanvragen voor reisdocumenten en consulaire verklaringen. Tot aan de sluiting van de consulaire publieksbalie per 1 november 2015 is het afsprakensysteem voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire verklaringen volgeboekt.

3 Wijziging prijzen Nederlandse reisdocumenten per 1 januari 2015

Vanaf 9 maart 2014 zijn de nieuwe Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) 10 jaren geldig. Dit geldt echter alleen voor reisdocumenten voor personen die 18 jaar of ouder zijn. De nieuwe reisdocumenten voor personen jonger dan 18 jaar zullen 5 jaren geldig zijn.

4 Per 1 mei paspoorten voor 'Neder-Belgen' in Bergeijk

Gemeente Bergeijk is per 1 mei 2014 gestart met het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland verblijven.

5 Geen DigiD afspraken meer in Antwerpen

Op 1 mei 2013 is een pilot van start gegaan om ook Nederlanders die in het buitenland wonen in staat te stellen een DigiD aan te vragen.

6 Nieuwe paspoorten en id-kaarten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en identiteitskaarten zullen ingaan op dezelfde datum.

7 Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet flink bezuinigen:

in 2018 zal het budget met een kwart zijn verminderd. De kaasschaaf-methode kan niet langer gehanteerd worden, we ontkomen niet aan harde ingrepen.

8 Begroting Buitenlandse zaken staat in het teken van flinke bezuinigingen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de komende jaren voor een flinke bezuinigingsopgave, in 2018 moet het budget met een kwart zijn gereduceerd. Het komende jaar worden daarvoor de eerste stappen gezet.

9 Herregistratie BIG-register voor zorgverleners in het buitenland

Sinds 1 januari 2009 is de inschrijving van fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register niet meer onbeperkt geldig. Zij moeten zich elke vijf jaar in het BIG-register opnieuw registrereren. Dit kan op basis van werkervaring of scholing.

10 Toespraak van H.M. de Koningin

Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het éinde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.